Privacyverklaring

Persoonsgegevens: doel en grondslag verwerking

Cleverstone verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in twee gevallen persoonsgegevens:

  1. als iemand het contactformulier invult of;
  2. voor het uitvoeren van de overeenkomst met een opdrachtgever.

Bij het invullen van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Persoonsgegevens via de website van Cleverstone via het contactformulier verkregen worden zorgvuldig behandeld, beveiligd en alleen door Cleverstone verwerkt als u het ingevulde contactformulier verstuurt. Door het invullen van het contactformulier, geeft u toestemming voor het verwerken van de ingevulde gegevens door Cleverstone. Deze persoonsgegevens worden door Cleverstone gebruikt om contact met u op te nemen in het kader van relatiebeheer, marketing en verkoop. De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw ‘toestemming’ verleend middels de invulling van het contactformulier. Als Cleverstone een offerte voor u uitbrengt worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘toestemming’. Als u een overeenkomst heeft met Cleverstone (bijvoorbeeld als Cleverstone een adviesdienst voor u uitbrengt) worden uw persoonsgegevens verwerkt onder de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’ in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het contacteren van u en voor het uitvoeren van uw overeenkomst met Cleverstone. Cleverstone verwerkt alleen persoonsgegevens die u persoonlijk heeft verstrekt via e-mail, de website, telefonisch etc.

GRIP®

Als u een overeenomst heeft met Cleverstone voor het gebruik van GRIP® worden uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt om u – middels een account - de mogelijkheid tot inloggen in de tool te bieden. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de grondslag ‘uitvoering overeenkomst’, waarvoor u als onderdeel van de overeenkomst toestemming verleent.

Derden

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van het uitvoeren van een overeenkomst) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in het klantenbestand van Cleverstone. Deze gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening van Cleverstone, in principe niet langer dan 3 jaar.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Cleverstone gebruikt functionele cookies voor het correct weergeven van de website. Bij deze cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen waarmee individuele websitebezoekers identificeerbaar zijn. Gebruikte cookies zijn:

Rechten betrokkenen

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of laten verwijderen, kunt u contact opnemen met Cleverstone via de contactgegevens onderaan deze pagina. Cleverstone zal uw verzoek binnen één kalendermaand beantwoorden. Mocht u het niet eens zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens door Cleverstone, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken omtrent dit privacy statement, is Cleverstone bereikbaar met de volgende contactgegevens:


Cleverstone B.V.
Ella Fitzgeraldplein 117
3543 EN Utrecht
Tel: 06 18 99 45 34
E-mail: info@cleverstone.nl